skip to Main Content

Dirdalselva er en liten perle i Gjesdal Kommune i Rogaland. Her tilbys unike fiskeopplevelser i enestående naturomgivelser gjennom sesongen fra 1. juni til 31. august.

Dirdalselva ligger kun en kort kjøretur fra Sandnes og Stavanger og er etterhvert blitt en populær lakseelv i Rogaland. Her kan du gjøre gode fangster når vannstanden er riktig. Elva renner gjennom maleriske omgivelser i et trangt dalføre fra øverst i Hunnedalen til den munner ut i Dirdal og Høgsfjorden. Utdrag fra den offisielle nettsiden www.dirdalselva.no.

dirdalselva-2

Byrkjedalstunet Hotell tilbyr denne pakken:
Laksefiske i Dirdalselva med overnatting og helpensjon.
– 24 timer fiskekort for sone 3 eller 4.
– Niste-pakke med kaffetermos.
– 2 retters kveldsmat.
– Overnatting i enkelt- eller dobbeltrom med frokost.

Våre priser (01.06.2018- 31.08.2018):
Overnatting i enkeltrom inkl. fiskepakke: 2.490 NOK p.p.
Overnatting i dobbeltrom inkl. fiskepakke: 1.945 NOK p.p*
* Andre person i dobbeltrom med fiskepakke: 1.945 NOK
* Andre person i dobbeltrom uten fiske- og niste-pakke : 1.145 NOK

Booking:
Ring 51 61 29 00
Eller kontakt oss på skjema under.

Regler på booking for arrangementet «Laksefiske i Dirdalselva»
Bestillingsforespørsler for juni må være innen senest 15.05.2018
Bestillingsforespørsler for juli må være innen senest 15.06.2018
Bestillingsforespørsler for august må være innen senest 15.07.2018

– Hotell innsjekking fra kl. 15.00 og utsjekk avreisedag innen kl 11.00
– Overnatting på hotellet er mulig før eller etter fiske
– Niste pakke kan hentes på hotellet 24 timer i døgnet
– Fisken kan fryses av oss
– Etter bestilling må 50% betales (refunderes ikke)
– Etter mottatt betaling sender vi fiskekortet via SMS eller e-post

dirdalselva-1
_MG_4516 (1)

Send oss forespørsel på booking

Navn - Etternavn: *
E-Mail: *
Mobil:*
Nationalitet:*
Adresse:*
Postnummer:*
Når skal fiskekortet vær gyldig:* (Dato.måned.år)
Jeg vil gjerne overnatte:*
før fiskedagenetter fiskedagen
Antall fiskepakker:*
1 stk2 stk
Antall personer:*
1 person2 personer
Ønsket rom:*
DobbeltromEnkeltrom

Information: (Annen viktig informasjon vi bør vite)

Jeg har lest alle reglene og er enig. Jeg vil få en kopi av denne bestillingen via e-post. Personvern: Jeg er enig i at Hotel Byrkjeldatunet lagrer og bruker min personlige informasjon. Overføring av data til tredjepart skjer ikke, unntatt registrering av fiskekort og fanget fisk.

Fiskeregler for Dirdalselva

Regler fra dirdalselva.no
Fiske i Dirdalselva er regulert av generelle fiskeregler for Rogaland, samt spesielle regler for Dirdalselva. Mer informasjon om gjeldene regler finner du nedenfor.

GJELDENDE FISKEREGLER FOR DIRDALSELVA
Før fiskekortet kan tas i bruk (og for å gi alle en god fiskeopplevelse) må du akseptere følgenede fiskeregler:

1.FISKERS ANSVAR
Fisker er selv ansvarlig for å sette seg inn i og følge gjeldende lover og regler.
Offentlige lover og forskrifter finner du HER.

2.FISKETIDER
Fisketiden for Dirdalselva er fra 1. juni – 31. august.
Fiskedøgnet i sone 1 – 6 følger døgnet fra kl 00.00 – 23.59.

3.DOKUMENTASJON
For å fiske i Dirdalselva må du på oppfordring kunne fremvise gyldig legitimasjon, kvittering for betalt fiskeravgift til staten, gyldig fiskekort og kvittering for desinfisert utstyr.
Fiskekortet er personlig, gjelder for en stang og skal ikke overdras til andre,
Unntak fra regel om personlig fiskekort:
Mindreårig under 16 år kan fiske sammen med ledsager (en om gangen) på ledsagers døgnkort.
Kortinnehaver er ansvarlig for fangstrapportering og døgnkvoten (2 laks) følger fiskekortet:
For alle typer kort gjelder: KUN EN FISKER PR DØGN.

4.TILTAK MOT FISKESYKDOMMER
Desinfisering av utstyr- stenger, snøre, kroker, kniver, hover, vadere, m.v. er PÅBUDT, og skal utføres hos oppsynsmann Geir Johnsen, tlf. 454 82 781, Dirdalstranda 8, ved første gangs fiske i Dirdalselva, deretter etter at fiskeutstyr er brukt i annet vassdrag.
Død fisk plukkes opp fra elva for å unngå smittepress.
Sløy ikke fisk i elva.
All transport av fisk, vann, planter m.m. fra et vassdrag til et annet er forbudt.

5.REDSKAP
Tillatt redskap er stang med flue, sluk, spinner, wobbler og mark, som kan brukes i kombinasjon med søkke.
Fiske med påmontert vanndupp er ikke tillatt.

6.FISKEKVOTE
Døgnkvoten er 2 laks for Dirdalselva. Gjenutsatt laks regnes med i døgnkvoten.
Sjøørret er totalfredet og skal settes uskadd tilbake i elva.
Kvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet eller hver dato for helg, uke og sesongkort.
Når en fisker har nådd døgnkvoten skal fisket opphøre.
Laks som har uomtvistelige ytre kjennetegn på å være rømt oppdrettslaks, og vinterstøinger blir ikke regnet med i kvoten.

7.KROKINGSFORBUD
Det er ikke lovlig å fiske på en slik måte at fisk blir kroket.
Dersom en kroker fisk og dette skyldest måten eller stedet en fisker på, skal fisket straks avsluttes.
Definisjon på kroking: Dersom kroken ikke sitter i eller umiddelbart i nærheten av kjeften på fanget fisk.
Kroket fisk skal straks settes ut mest mulig uskadd.
Er fisken så hardt skadet at den må avlives, skal fisken leveres oppsynet.

8.MINSTEMÅL OG VINTERSTØING
Laks under 35 cm skal settes tilbake i elven. (regnes ikke med i døgnkvoten)
Det er heller ikke tillatt å fange vinterstøingar av laks og sjøaure.
Støinger som likevel blir fanget, skal straks settest ut mest mulig uskadd.
Det oppfordres til at også stor hunn-laks, gytefarget fisk og laks med blått merke i ryggfinnen settes tilbake i elva.

9.GENTLEMANNSREGLER
Alt fiske skal foregå bevegelig nedstrøms hvis flere fisker på samme plassen
Hvis en har oppholdt seg på samme plass en stund, og ny fisker ankommer, skal plassen forlates til fordel for ny fisker.
Ny fisker skal imidlertid alltid starte fisket ovenfor andre fiskere.
Oppfør deg ved elva slik du ønsker andre skal oppføre seg mot deg.

10.FANGSTRAPPORTERING
Fangstrapportering er obligatorisk, gjelder også nullfangst og gjenutsatt fisk.
I sone 1 – 3 vil en ikke få kjøpe nye kort hvis rapportering mangler på forrige kort, og en kan bli bortvist fra elva om tidligere rapporteri nger mangler. Informasjon om rapportering står på fiskekortet og her.

11.SKJELLPRØVER
Vi oppfordrer til å ta skjellprøver av fanget fisk over 0,5 kg.
Skjellprøveposer og rettledning om prøvetaking får du hos kortselgere eller oppsynet.
Skjellprøver gir viktig informasjon om fiskens livsløp, hvor gammel fisken er, hvor gammel den var da en forlot elva m.m.
Det er også den enkleste metoden for å skille villaks og rømt oppdrettslaks, og gir derfor nyttig informasjon om andel av oppdrettslaks i elva.

12.SONEGRENSER
Respekter gjeldende sonegenser.
Det er forbudt å fiske nedover eller oppover i neste sone.
Informasjon om soner finner du under på denne siden.

13.ADKOMST OG BRUKSREGLER
Vis hensyn til grunneiers eiendom, tråkk ikke over dyrka mark og rydd opp etter deg.
Parker på anviste plasser, se kart.
Bruk gjerdeklyvere og merkede fiskestier.
Ferdsel langs elva skal i størst mulig grad skje langs elvebredden og på merkede fiskestier.

14.OPPSYN
Respekter oppsynet.
Oppsynet i elva skal informere om fiskeregler og påse at disse følges, og således bidra til at alle får en best mulig fiskeopplevelse i Dirdalselva. Vi oppfordrer til å varsle oppsynet om uregelmessigheter og mistanke om fiskesykdommer på tlf. 454 82 781, gejohnse@gmail.com, Geir Johnsen.
I tillegg ønsker gjerne grunneierlagene og kortselgere å bli kontaktet om forslag til forbedringer, send oss en melding her.

15.KONSEKVENSER AV REGELBRUDD
Oppsynet plikter å rapportere til styret i grunneierlagene og kortselgere om brudd på fiskeregler.
Oppsynet skal i slike tilfelle gi skriftlig advarsel og eventuelt bortvise fisker fra elven.
Ved feilparkering kan det festes en advarsel-lapp til frontruten.
Styret i laget avgjør videre om regelbruddet skal føre til utestengelse fra fisket og eventuell politianmeldelse.

16.FORBEHOLD
I løpet av uke 28 skal det foretas «Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak».
Ved sviktende innsig av laks midtveis i sesongen kan fiske bli regulert med endring av døgnkvote, fiskeredskaper, fisketider.
Dersom lakseinnsiget er kritisk lavt kan elva bli stengt for fiske for resten av sesongen
Kortselger er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer og kjøpte kort refunderes ikke.
Vi gjør også oppmerksom på at det kan bli svært lav vannstand i elva i tørkeperioder, og at det på varme sommerdager forekommer bading i elva.
Respekter​ allemannsretten og vis hensyn til andre brukere av elva.

Dirdalselva - Sonegrenser

Back To Top