skip to Main Content

Jaktstovå er en lite avlukke i restauranten.
34 presoner slik som bordene står.

Kontakt oss:
Telefon: +47 51 61 29 00
E-post: post@byrkjedalstunet.no

Send oss en forespørsel

* Du får e-post kopi av innsendt skjema.

Back To Top